Convocante

Concello de Vigo

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto de estas axudas é servir de estímulo ao empresariado para a contratación dos mozos e mozas do municipio de Vigo, favorecer o emprego estable e facilitar ás persoas novas a súa primeira experiencia laboral que permita mellorar o seu grado de empregabilidade e aprendizaxe na contorna da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

  1. Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos (Programa Indefinidos)
  2. Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións)

Beneficiarios

Poderán solicitar estas axudas entidades e empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, distintas da administración pública e as entidades sen ánimo de lucro.

Voltar