Convocante

Consellería del Medio Rural

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións para a realización de accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agroalimentario, agrícola e forestal.

Beneficiarios

Poderán acceder á condición de beneficiario das subvencións obxecto da presente orde:

  • Organizacións ou entidades relacionadas coa produción primaria en agricultura e/ou silvicultura.
  • Empresas ou industrias transformadoras do sector agrario, alimentario e forestal ou da área de enerxías renovables de orixe agrícola e forestal.
  • Na realización da actividade subvencionada poderán participar ademais dos beneficiarios sinalados, os axentes cooperantes.
Voltar