Convocante

Concello de Cedeira

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

Serán obxecto destas axudas as actuacións, programas e actividades das entidades ou asociacións rexistradas no Concello de Cedeira, nas seguintes liñas de actuación:

  • Actividades musicais.
  • Actividades teatrais.
  • Actividades socio-culturais

Beneficiarios

Serán beneficiarias destas axudas as entidades asociativas con persoalidade xurídica propia sen ánimo de lucro, para actividades vinculadas á area sociocultural que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar