Convocante

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas axudas económicas teñen por obxecto a expansión e difusión do galego normativizado e da cultura nas tarefas de información xornalística.

Beneficiarios

Poderan ser beneficiarias destas axudas as empresas xornalísticas inscritas no Rexistro Mercantil que realizasen publicacións periódicas escritas integramente en galego durante o ano natural anterior ao da correspondente convocatoria.

Voltar