Convocante

Instituto Energético de Galicia

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Este resolución ten por obxecto modificar  a data límite que figura no artigo 23.1 das bases reguladoras para executar o proxecto e presentar a documentación xustificativa.  Ampliándose o período de execución das actuacións que se subvencionan e o período para presentar a documentación xustificativa dos investimentos ata o 20 de outubro de 2016.

Voltar