Análise de parte das medidas urxentes complementarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19 do  RDL 11/2020 (BOE do 1 de abril de 2020):

Parécenos interesante reflectir inicialmente cal é o índice deste  RDL 11/2020 para advertir o alcance do mesmo:

CAPÍTULO I: Medidas de apoio aos traballadores, consumidores, familias e colectivos vulnerables.

  • Sección 1.ª Medidas dirixidas a familias e colectivos vulnerables.
  • Sección 2.ª Medidas de apoio aos autónomos.
  • Sección 3.ª Medidas de protección dos consumidores.

CAPÍTULO II: Medidas para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias consecuencia do  COVID-19.

  • Sección 1.ª Apoio á industrialización.
  • Sección 2.ª Flexibilización en materia de subministracións para Pemes e autónomos.

CAPÍTULO III: Medidas no ámbito do sector público

Podes acceder ao desenvolvemento deste boletín descargando o seguinte documento.

Servizo económico e xurídico de Algalia

Voltar