O pasado xoves 23 de abril publicamos unha nova que analizaba o Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a  economía e o emprego.

Con posterioridade a devandita análise conseguimos información relevante da Administración e reinterpretamos dous aspectos analizados no devandito documento:

  1. No que se refire á aplicación do tipo de IVE do cero por cento en entidades de carácter social: entendemos que a aplicación desta vantaxe fiscal adquírese se a entidade cumpre os requisitos no artigo 20.Tres da lei 37/1992 do IVE, sendo irrelevante o tipo de actividade que realice.
  2. No que se refire á permisividade no uso do Fondo de Educación e Promoción Cooperativo, aínda sendo unha norma estatal, a Subdirección Xeral para a Economía Social, admite devandito uso para as cooperativas galegas. Podes acceder o desenvolvemento deste boletín descargando o seguinte documento.

Aproveitamos esta nova para lembrar que na  web de Algalia están a disposición todos os boletíns que xeramos durante esta crise para explicar aspectos contables, fiscais, xurídicos e laborais de interese para as organizacións.

Ademais, diariamente, elaboramos dúas ferramentas en Excel para facilitar o acceso tanto a normativa relacionada coa crise como a recursos de interese orientados especialmente ao ámbito galego e de política social.

Servicio económico e xurídico de Algalia.

Voltar