O pasado 14 de marzo, o responsable do servizo de asesoría económica de Algalia visitou a Asociación Érguete de Vigo para reunirse coas responsables de Dirección e  Administracion da entidade. Un encontro no que, ademais de revisar o peche do exercicio 2021, traballouse no orzamento do exercicio 2022 como ferramenta de apoio á toma de decisións da Asociación.

A planificación do orzamento de ingresos e gastos, analizando posibles perdas ou resultados positivos, e se contan con capacidade para afrontar outros proxectos, é esencial para que as entidades de carácter social afronten os próximos meses, con seguridade e confianza, ou teñan marxe para corrixir accións que lles permitan afrontar novos retos no futuro inmediato.

A Asociación Érguete de Vigo, presidida por Carmen Avendaño, naceu en 1984 como iniciativa dun grupo de familias cun vínculo común: a drogodependencia dalgún dos seus fillos. Desde entón, estas nais e pais non deixaron de loitar e denunciar o narcotráfico, ademais de demandar recursos profesionais, públicos para traballar na prevención, educación e intervención nas condutas  aditivas das persoas.

Voltar