Algalia participa no grupo de traballo de servizos de atención ás persoas con dependencia da AEC

Algalia como membro da AEC (Asociación Española da Calidade) foi invitada a participar no grupo de traballo de “Servizos de atención ás persoas con dependencia”.

A misión deste grupo é:

Ser un foro de profesionais para o intercambio de experiencias, promoción e información da Calidade nas organizacións que fomentan a autonomía persoal e atención integral a persoas en situación de dependencia e aumentar a satisfacción dos clientes e outros grupos de interese impulsando a Mellora Continua e a Excelencia.

Os obxectivos que persigue o grupo son:

  1. Reunir profesionais e organizacións relacionadas coa promoción da autonomía persoal e atención integral a persoas en situación de dependencia, para o intercambio de información, iniciativas e experiencias relativas á implantación de sistemas de xestión da calidade.
  2. Promover políticas de calidade e de boas prácticas nas organizacións do sector.
  3. Establecer contactos e actuacións entre as organizacións públicas e privadas para a mellora continua.
  4. Analizar a aplicabilidade no sector das innovacións que se produzan en sistemas, modelos e ferramentas da Xestión da Calidade.

Celso Gándara
Xerente de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

 

Voltar