Algalia inicia o seu voo estratéxico 2014-2016

Desde Algalia estamos contentos e ilusionados de iniciar unha nova etapa. Este período está moi caracterizado pola conxuntura económica, e polos altos niveis de incerteza que existen. A velocidade de moitos acontecementos dificúltanos identificar o substancial do circunstancial. Froito deste contexto e da vocación de que a nosa forza condutora, como organización, sexan os clientes, desenvolvemos este Plan estratéxico 2014-2016.

Este plan estratéxico é o primeiro, que foi facilitado dende fóra de Algalia. Contamos co apoio de LKS S. Coop., consultora pertencente ao grupo Mondragón. O motivo de devandita decisión sustentábase en dúas cuestións. Por unha banda unha aposta decidida a que fosen os servizos e os clientes o centro da reflexión e por outra banda a convicción de que provocar a superación das visións e paradigmas existentes axudaríanos a abordar o futuro. Os obxectivos superáronse de sobra.

A metodoloxía empregada MdN Innovation, baseada na xeración de modelos de negocio de Alexander Osterwalder e evolucionada pola experiencia de LKS, fundamentalmente no ámbito do cooperativismo, permitiu situar no centro da reflexión a proposición de valor que queremos ofrecer a través dos nosos negocios así como as necesidades de cada segmento dos nosos clientes. Ao mesmo tempo cabe salientar a irrupción dun nivel estratéxico superior aos negocios, que conformaría a estratéxica corporativa. Esta mirada da nosa organización, sen dúbida, permitiu superar paradigmas existentes e poñernos ao noso alcance novas posibilidades.

O lema deste plan estratéxico é “Crecemento intelixente, sostible e integrador” é por iso que para este período avancemos dende o sector non lucrativo cara ao sector da economía social como o mercado ao que nos queremos dirixir. Organizacións de economía social son aquelas de carácter privado, que realizan un conxunto de actividades económicas e empresariais, de conformidade cuns principios, e que perseguen o interese xeral económico ou social, ou ambos. Os principios nos que se sustentan, e que facemos nosos, son: a primacía das persoas e o fin social sobre o capital, a aplicación dos resultados obtidos en función do traballo aportado e no seu caso, ao fin social obxecto da entidade e para rematar a promoción da solidariedade interna e coa sociedade. O tipo de entidades que conforman a economía social son: asociacións, fundacións, centros especiais de emprego, empresas de inserción, cooperativas e sociedades laborais.

Ademais desta ampliación da misión establécense unha serie de políticas encamiñadas ao crecemento sostible de cada un dos negocios, á diferenciación da nosa proposta de valor en función das necesidades dos distintos segmentos de clientes, a unha maior apertura a relacións de colaboración, o incremento substancial da nosa presenza a nivel estatal e á aposta pola cualificación e capacitación das persoas que compoñen Algalia. Todas estas políticas teñen a súa concreción tanto no negocio de Asesoría como de Consultoría.

Estamos convencidos que hoxe máis que nunca só sobrevivirán aquelas organizacións cunha clara estratexia, que responda ás cambiantes necesidades dos clientes e que sexa coñecida e compartida por todas as persoas que a conforman. Sentímonos protagonistas do noso futuro e conscientes do depósito de confianza entregado polos nosos clientes e o compromiso que adquirimos coas persoas de Algalia.

Como dixo alguén algunha vez, e dende a humildade dunha organización que trata de aportar valor a un sector, dende o esforzo intelixente e dende uns principios e valores:

“Un paxaro pousado nunha árbore, nunca ten medo de que a rama rómpase, porque a súa confianza non está na rama, senón nas súas propias ás”   –  Anónimo

Celso Gándara
Xerente de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar