Algalia implanta un mecanismo informático de control de notificacións electrónicasCoa entrada en vigor o pasado 2 de outubro de 2016 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, viñemos advertindo desde o noso boletín, e de maneira persoal  aos nosos clientes, do incremento de procedementos que progresivamente irían implantándose en formato electrónico exclusivo polas diferentes administracións públicas.

Esta obrigación legal levounos a buscar unha solución informática fiable que posibilite aos nosos clientes o acceso a devanditas notificacións de maneira diaria e solvente, sen ter que depender de persoas que o fagan e que poidan ter descoidos na consulta da Dirección Electrónica Habilitada (DEH).

Esta maior implicación de Algalia nesta obrigación xurídica dos seus clientes facémola desde o compromiso constante de incrementar o valor engadido dos nosos servizos e facilitar ao máximo aos mesmos o cumprimento desta normativa tan transcendente –xa que non atender notificacións en prazo significaría sancións e perda de dereitos por finalizacións de prazos-.

Como noutros moitos temas, Algalia, aposta por solucións informáticas vinculadas á contorna de A3, empresa de Wolters Kluwer. Neste caso optamos pola aplicación Portal Neos que nos permitirá integrar aos clientes que o desexen nun sistema mecánico e automático de consulta diaria das caixas de correos con recoñecementos de erros, así como con capacidade para ir engadindo progresivamente aos mesmos nos procedementos electrónicos de novas administracións que vaian incorporando esta obrigación.

Si desexan máis información respecto diso non dubiden en consultar co seu asesor económico.

Jorge Rodríguez
Socio Responsable do Área Asesoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar