Algalia facilitará a elaboración dos certificados ás entidades no réxime do Mecenado

Unha vez finalizado xaneiro, as ONLs acollidas ao réxime fiscal favorable do Mecenado -lei 49/2002- teñen a tarefa de elaborar certificados acreditativos das doazóns percibidas no exercicio anterior e facelo chegar aos seus doadores e afiliados.

Para as doazóns realizadas en 2014, Algalia se haxa en disposición de ofrecer a elaboración básica dos devanditos certificados, polo que poderá remitir ás ONLs clientas, das que fixésemos a presentación do seu modelo 182, os formatos en texto das devanditas certificacións cos datos declarados no devandito modelo-dni, nome e apelidos ou razón social e importe doado-, así como os datos fiscais e de representante da entidade.

Esta mellora no servizo farase sen custo para as entidades que confían en Algalia o seu servizo fiscal especializado en ONLs.

Esperamos que a implantación desta mellora sexa de interese para as entidades clientas.

Para calquera dúbida ou consulta póñanse en contacto co seu asesor de referencia.

Jorge Rodríguez
Socio responsable da área de Asesoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar