ALENTA new social way,  a denominación identificativa da Asociación de pais e familiares de minusválidos psíquicos e sensoriais integrados no Instituto de  psico-pediatría Dr. Quintero  Lumbreras, é unha entidade madrileña que conta con máis de 50 anos de experiencia dedicados ao benestar e a  autorrealización das persoas con discapacidade intelectual e outros trastornos do desenvolvemento e as súas familias.

Para ALGALIA é esencial desenvolver un acompañamento e facilitación a medida para cada servizo, centro ou entidade coa que traballa estratexicamente. Para a  RESCO de  ALENTA (Residencia e Vivenda comunitaria de  ALENTA, e as iniciativas de emprendemento que se desenvolven desde a mesma) estes foron algúns dos requirimentos principais para este proceso de reflexión:

  • Que teña en conta que os procesos de vida independente das 37 persoas usuarias teñen necesidades específicas: hai persoas mozas, adultas e maiores en proceso de envellecemento.
  • Que o proceso manteña a coherencia, explicite e desenvolva filosofías, enfoques, metodoloxías e ferramentas de intervención que orientan a acción de ALENTA no seu conxunto, entre elas: Enfoque de dereitos das persoas con discapacidade e do desenvolvemento, sistemas de apoios personalizados, modelo de calidade de vida, enfoque e metodoloxías centradas na persoa.
  • Que o proceso de reflexión estratéxica teña un enfoque participativo no que todas as instancias involucradas, e especialmente as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvo usuarias do Servizo de vivenda, teñan o seu momento e espazo de contribución ao proceso desde metodoloxías de accesibilidade cognitiva.
  • Que o proceso atenda ás circunstancias da contorna do Servizo, comezando polo ámbito corporativo de ALENTA, e continuando coas contornas comunitarias nos que participa, o sector da discapacidade no seu conxunto e a contorna social, económico, político e tecnolóxico que lle afecta. Neste sentido, os Obxectivos de desenvolvemento sostible ( ODS) son un referente para contemplar no proceso de reflexión estratéxica.
Voltar