Os avances técnicos e legais dos últimos anos -en España xa dende o final dos 90- permiten que o uso do ordenador, ferramenta básica no traballo das persoas e organizacións poidan asinar ou enviar documentos con garantías máximas de autenticidade e integridade. É dicir, coas firmas e certificacións dixitais, os usuarios poden garantir que son eles os que envían ou asinan algo e que o que envían non se modificou posteriormente por ningún terceiro.

A vía de mellora nas ONL pasa porque os responsables legais das mesmas accedan a estas certificacións dixitais persoais e poidan asinar documentos en nome das organizacións que representan.

Isto, posiblemente signifique un investimento en formación no emprego das certificacións e da propia tecnoloxía.

As evidencias do emprego destas ferramentas informáticas son claves porque, cada día que pasa, máis administracións e departamentos das mesmas se adhiren a elas: facturación electrónica á Xunta de Galicia –con obxectivos públicos de redución de prazos de pago de contratos-; acceso á axencia tributaria, facenda autonómica e seguridade social para solicitar certificados de estar ao corrente de xeito telemático; asinar documentos sen ter que desprazarse e con idéntico valor legal, etc.

O futuro pasa por aquí. Ganarase en eficiencia e os directivos poden empregar o seu tempo voluntario con maior eficacia.

Angel Rodríguez
Socio Consultor de Algalia Servizos  para o Terceiro Sector

Voltar