A economía social en Galicia xera máis de 17.000 empregos directos entre os vinculados a cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego, mutualidades ou as confrarías de pescadores, estas últimas cun peso de máis do 40% sobre o total.

Así o recolle o Informe dá economía social de Galicia 2022, elaborado polo Centro de Estudos Cooperativos de Galicia (Cecoop), dependente da Universidade de Santiago de Compostela (USC), en colaboración coa Xunta de Galicia, que foi presentado este mes.

En concreto, en 2022 creáronse en Galicia 142 cooperativas con 542 socios e socios promotores, o 50% delas mulleres. Tamén 24 sociedades laborais, con 58 socias e socios (41% mulleres) e 7 centros especiais de emprego. Pontevedra e a Coruña concentran case o 80% das cooperativas, segundo revela o estudo da USC.

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade dá Xunta de Galicia, Elena Rivo, asegurou na presentación do informe en 2024 incrementarase un 3% o orzamento neste apartado, alcanzando máis de 43,6 millóns de euros, con propósito de avanzar -precisamente- na creación e consolidación de iniciativas de economía social, pero tamén “de incidir na súa difusión e na promoción do emprego inclusivo.

Voltar