O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, presidiu o 26 de febreiro na Moncloa o acto de presentación do Consello de Desenvolvemento Sustentable, creado segundo orde ministerial do pasado 22 de febreiro. No acto participaron a vicesecretaria xeral de Nacións Unidas, Amina  Mohammed, de visita oficial no país, e a alta comisionada para a Axenda 2030, Cristina  Gallach, así como representantes das distintas organizacións que van compoñer o Consello, entre eles membros da sociedade civil, o ámbito empresarial e laboral, a economía social e o terceiro sector, estes últimos grandes protagonistas do novo Consello.

Na súa intervención, o presidente do Goberno destacou que para España “as Nacións Unidas son unha aliado clave na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable” ( ODS) e asegurou que o Executivo se compromete a traballar para que a ONU se converta nunha organización máis áxil, flexible e eficiente.

Segundo se explica desde Moncloa, o Consello de Desenvolvemento Sustentable é un espazo cidadán de carácter consultivo e de seguimento, cunha participación aberta,  incluinte, participativa e transparente, que forma parte e complementa a estrutura de  gobernanza para a implementación da Axenda 2030 en España. É un órgano colexiado que articula a participación da sociedade civil para a consecución dos  ODS.

As súas funcións son asesorar á Alta Comisionada na elaboración e implementación dos plans e estratexias necesarios para o cumprimento da Axenda 2030; xerar documentos e análises; contribuír á divulgación e comunicación da Axenda 2030 ao conxunto da cidadanía española, e impulsar o diálogo entre todos os axentes sociais, económicos e culturais para contribuír á consecución dos  ODS.

O Consello de Desenvolvemento Sustentable estará presidido pola Alta Comisionada para a Axenda 2030 e integrado por 48 vogais distribuídos entre os colectivos seguintes: 11 vogais do sector empresarial capitalista e os sindicatos maioritarios; 14 vogais das principais plataformas e redes do Terceiro Sector; 3 vogais do sector empresarial da economía social e as fundacións; 10 vogais de organizacións representativas de intereses sociais elixidos a través dos consellos consultivos estatais (consumidores e usuarios, mocidade, maiores, etc.); 2 vogais en representación das comunidades autónomas e os municipios e provincias; 5 expertos vinculados ao ámbito dos  ODS e 3 representantes da  CRUE e do Consello de Universidades.

Concretamente, por parte do Terceiro Sector formarán parte do Consello de Desenvolvemento Sustentable a persoa que ostente a presidencia da Plataforma do Terceiro Sector, actualmente Luciano  Poyato, e unha persoa por cada unha das seguintes organizacións: a Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma de Organizacións da Infancia, Plataforma do Voluntariado de España, Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social, o  CERMI, a Coordinadora de ONG para o Desenvolvemento; Federación de Planificación Familiar; Federación de Asociacións de Defensa e Promoción dos Dereitos Humanos-España, e a Confederación Estatal de Asociacións de Veciños. Tamén haberá unha persoa en representación das máis recoñecidas ONG para a defensa do medio ambiente, e tres persoas en representación de distintas organizacións da sociedade civil.

Sector empresarial da economía social

Por parte do sector empresarial da economía social,  CEPES terá dous vogais no Consello, un deles en representación da innovación social. Tamén haberá un vogal en representación da Asociación Española de Fundacións.

O presidente de  CEPES, Juan Antonio  Pedreño, valorou positivamente que  CEPES conte con dous membros neste Consello, xunto co resto de axentes sociais, actores socioeconómicos e organizacións da sociedade civil. Sinalou que este Consello promovido polo Goberno “volve situar á Economía Social no centro da Axenda 2030, coa que este sector está absolutamente comprometido, porque achega un modelo no que priman as persoas sobre o capital e no que, sen perder de vista a dimensión empresarial, prevalece a  gobernanza democrática, a defensa da solidariedade e a responsabilidade coa contorna para xerar un impacto positivo”.

Para  Pedreño, “os  ODS constitúen un marco ideal no que as empresas de Economía Social poden liberar todo o seu potencial para xerar un crecemento económico compatible coa saúde do planeta que, ao mesmo tempo, asegure unha repartición máis equitativa da riqueza e que ofreza mellores oportunidades de vida a todas as persoas”.

Unha nova visión de desenvolvemento

Segundo se lembra  na propia orde que crea o Consello de Desenvolvemento Sustentable, a Axenda 2030 supón unha nova visión do desenvolvemento, que integra o económico, o social e o ambiental a través de 17 obxectivos e 169 metas.

España adquiriu un compromiso político para o cumprimento da Axenda 2030, materializado na aprobación polo Consello de Ministros o 22 de xuño de 2018 do «Plan para a implementación da Axenda 2030», na que se recolle unha nova visión do desenvolvemento sustentable con vontade de transformación, e no Informe sobre os mecanismos e instrumentos de coordinación para a implementación da Axenda 2030 en España, do 15 de febreiro de 2019.

O Goberno entende a Axenda 2030 “como un compromiso que require de traballar de maneira coordinada entre todas as administracións e os actores sociais, económicos e ambientais. A cidadanía organizada, a través das súas diferentes formas, expresou a súa vontade de participar activamente na implementación da Axenda 2030 e por iso é necesario xerar alianzas que permitan cooperar para o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable”.

Imaxe: o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, xunto á vicesecretaria xeral da ONU, Amina  J.  Mohammed, e a alta comisionada para a Axenda 2030, Cristina  Gallach, durante a presentación do Consello de Desenvolvemento Sustentable.

Descargar Orde ministerial pola que se crea o Consello de Desenvolvemento Sustentable

Observatorio Economía Social

Voltar