O pasado 8 de decembro, a Comisión Europea presentou o Plan de Acción Europeo de economía social, unha iniciativa coa que se pretende mellorar o investimento social e apoiar aos axentes da economía social e ás empresas do sector para crecer, innovar e crear postos de traballo.

O plan servirá para recoñecer e acompañar o desenvolvemento de todos os actores da economía social como cooperativas, mutuas, asociacións, fundacións, empresas sociais e outras formas xurídicas propias de cada Estado membro. Ademais, propón accións en áreas crave como os marcos legais e políticos, o acceso ao financiamento, o acceso aos mercados, a internacionalización e as alianzas internacionais.

O seu obxectivo tamén é dar visibilidade e conectar á economía social coas transicións verde e dixital, liberando todo o seu potencial para proporcionar solucións impulsadas socialmente.

Tres áreas de interese

O plan de acción céntrase en tres áreas principais. A primeira delas é crear as condicións adecuadas para que prospere a economía social. Este Plan de Acción propón medidas para axudar a deseñar regulamentos e políticas que se adapten mellor á economía social en todos os niveis relevantes, creando así un marco propicio para que a economía social prospere.

A segunda é abrir oportunidades para que as organizacións da economía social póñanse en marcha e amplíense: por exemplo, facilitando o acceso ao financiamento, o apoio empresarial e as redes.

Por último, asegurarse de aumentar o recoñecemento da economía social e o seu potencial: facéndoa máis visible a través de actividades de investigación, recompilación de probas e comunicación.

A través deste documento, a Comisión tamén tende unha ponte para axudar ás transicións ecolóxicas e dixitais da economía social no diálogo coas autoridades públicas e as partes interesadas.

Podes descargar a versión oficial en español aquí.

Voltar