Aprobación da norma ISO 9001:2015

A norma ISO 9001:2015 pasou á súa última fase de revisión: a de aprobación. Tras unha reunión celebrada polo comité TC/CS, un 90 por cento dos votos posicionouse a favor da aprobación do último borrador da norma ISO/DIS 9001:2015. Este feito dá valor abondo para pasar á seguinte fase que é o “Proxecto Final da Norma Internacional ou FDIS” que se dará a coñecer a finais de xaneiro de 2015.

O pasado 5 de novembro, o organismo ISO (International Organization for Standardization) comunicou que se aprobara o último borrador da norma ISO 9001 para os Sistemas de Xestión da Calidade tras a votación en positivo da maioría do comité valorador.

Durante o período do 10 de xullo ao 10 de outubro de 2014, establecérase o que se coñece como a etapa de consulta que comeza coa presentación do borrador da norma ISO DIS 9001. Rematado este prazo, e segundo os procedementos establecidos por ISO, someteuse a voto o proxecto formulado para esta norma. Para a súa aprobación, necesitábanse os seguintes requisitos: o feito de que dous terzos dos membros do comité estivesen a favor e que non se recibisen máis dunha cuarta parte dos votos en contra.

O resultado final foi do case 90 por cento dos votos a favor da aprobación. Valor abondo para pasar á seguinte fase: Proxecto Final de Norma Internacional ou FDIS, documento que dará paso á publicación final da norma.

Con esta noticia, ISO informa que entramos no período de aprobación. Agora, a Secretaría Central distribuirá o Proxecto de Norma Internacional (FDIS) aos distintos organismos membros diso co fin de conseguir unha postura afirmativa ou negativa no prazo máximo de dous meses. Segundo este dato, en xaneiro de 2015 coñeceríase este borrador final da norma.

O seguinte paso é que os expertos do subcomité ISO revisarán a norma a través de todos os comentarios publicados e recibidos durante o período de consulta do DIS co obxectivo de elaborar un proxecto final que, aproximadamente en xaneiro de 2015, estará listo para a súa votación, dándose a coñecer o borrador final en xaneiro do 2015.

Polo tanto o itinerario para aqueles que dispoñen de certificados de calidade seria;

Antes de setembro de 2015: Ata a publicación da nova versión da norma ISO 9001:2015, prevista en setembro de 2015, non se poderá realizar a auditoría inicial sobre a base desa versión da norma, polo que se certificaría contra a ISO 9001:2008 e tería que realizar a transición posteriormente.

De setembro de 2015 a marzo de 2017: Poderase elixir se realizar a auditoría contra unha versión ou outra. Se se realiza contra a versión 2008,se deberá realizar posteriormente a de transición.

A partir de marzo de 2017: Toda auditoría inicial se realizará conforme a ISO 9001:2015 xa que en setembro de 2018, toda organización con ISO 9001:2008 que non pasase comité de certificación contra a nova norma perderá a súa validez total.

Ata a aparición do Borrador Final (FDIS) é moi aventurado empezar a realizar cambios nos sistemas de xestión.

Miguel A. Barbosa
Socio Responsable da área de Consultoría de Algalia Sevizos para o Terceiro Sector

Voltar