Órganos

A Asemblea é o órgano de expresión da vontade social, e o Consello Reitor é o órgano de goberno, ao que lle corresponde a xestión e representación da cooperativa. A Dirección é o máximo órgano executivo da cooperativa no tocante ás funcións empresariais.

 • O Consello Reitor de ALGALIA S. COOP. GALEGA está formado por:
  • Ángel Rodríguez González. Presidente.
  • Jorge Rodríguez Malingre. Vicepresidente.
  • Tuco Álvarez Villamarín. Secretario.
 • A Dirección de ALGALIA está composta por:
  • Celso Gándara Carneiro. Xerente.
  • Jorge Rodríguez Malingre. Responsable de Servizos Económicos.
  • Marta Armada Castro. Responsable de Servizos Laborais.
  • Miguel Barbosa Rodríguez. Responsable da Área Consultoría.
Voltar