Órganos

A asemblea é o órgano de expresión da vontade social, e o consello reitor é o órgano de goberno, ao que lle corresponde a xestión e representación da cooperativa. A dirección é o máximo órgano executivo da cooperativa no tocante ás funcións empresariais.

 • O consello reitor de ALGALIA S. COOP. GALEGA , que está formado por:
  • David Pereiro Peláez. Presidente.
  • Rafael Carrasco Mera. Vicepresidente.
  • Francisco Fernández del Riego. Secretario.
 • A dirección de ALGALIA, está composta por:
  • Celso Gándara Carneiro. Xerente.
  • Jorge Rodríguez Malingre. Responsable Área Asesoría.
  • Miguel Barbosa Rodríguez. Responsable Área Consultoría.
Voltar