Tras a promulgación do Real Decreto-lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder o impacto económico do COVID-19 e o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, non se aclararon aspectos […]