Xestión de subvencións

Escoitamos

“Quero aproveitar as axudas ás que teño dereito”.

“Ás veces non me estou informado de que saen axudas das que me podo beneficiar”.

“Necesito de alguén que se ocupe de toda a xestión das subvencións”.

Propoñemos

Ofrecemos asesoramento e tramitación de subvencións especializadas naquelas axudas que están dirixidas de forma específica a entidades de economía social.

  • Subministramos información regular acerca das convocatorias existentes, informando das axudas que están en vigor e dos  requisitos para a súa solicitude.

Acordamos

  • Solicitude de subvencións de contratación.
  • Tramitación de Axudas a Cooperativas.
  • Tramitación Axudas de Activo Fixo e Unidades de apoio en Centros Especiais de Emprego.
  • Tramitación de Axudas de Custo Salarial en Centros Especiais de Emprego e Empresas de Inserción.
Voltar