Convocante

Consellería de Emprego e Igualdade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto sufragar os gastos de organización interna e funcionamento das entidades representativas da economía social de Galicia, a través dos seguintes programas de axudas:

  1. Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.
  2. Programa II. Fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

  • As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais para as actuacións previstas no programa I.
  • As asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral para as actuacións previstas no programa II.
Volver