Convocante

Deputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

A finalidade desta subvención é o financiamento de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas relacionadas coas artes escénicas e musicais promovidos por persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que se desenvolvan integramente na provincia de Ourense e que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios desta subvención as persoas físicas e xurídicas promotoras de actividades subvencionables que cumpran os requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria.

Volver