Convocante

Deputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a asociacións e fundacións sen ánimo de lucro para financiar a realización de proxectos cuxa finalidade sexa mellorar a saúde, calidade de vida, atención social e sanitaria, colaborar na prevención e tratamento das enfermidades, a través do desenvolvemento de actuacións de información, orientación, apoio ou rehabilitación de persoas con enfermidades crónicas ou con discapacidades na provincia de Ourense para o ano 2024.

Beneficiarios

Poderán obter subvención como beneficiarias as entidades con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro de persoas con enfermidades crónicas ou con discapacidades, que realicen actuaciónsde información, orientación, apoio ou rehabilitación, para aqueles proxectos/actuacións que se desenvolvan integramente nesta provincia e se dirixan a persoas con residencia na provincia de Ourense.

Volver