Convocante

Concello de Ferrol

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

As presentes bases teñen por obxecto regular a liña de subvencións, para o fomento e promoción, en xeral, da Educación Física e do Deporte  a través de dúas liñas de actuación:

  • Actividades desenvolvidas por Clubs e entidades deportivas mediante a participación en competicións deportivas federadas.
  • Actividades desenvolvidas por Clubs e entidades de base de iniciación deportiva e fomento da práctica deportiva non federada.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios de estas axudas os clubs e entidades deportivas, debidamente rexistradas no Concello de Ferrol e que cumpran os requisitos rexistrados nestas bases.

Volver