Convocante

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto deste programa é incentivar a creación de postos de traballo estables e financiar as adaptacións dos postos de traballo que precisen os CEE no seu proceso de creación ou de mellora e diversificación produtiva.

Neste programa recóllense tres liñas de axudas:

  1. Axuda para a creación de postos de traballo estables en función do investimento en activo fixo (procedemento TR341E).
  2. Axuda para a adaptación de postos de traballo (procedemento TR341N).
  3. Axuda para a asistencia técnica (procedemento TR341N).

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións que se regulan neste programa os CEE da Comunidade Autónoma de Galicia .

Volver