Convocante

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Apoiar a creación de cooperativas e sociedades laborais, por parte de persoas traballadoras e entidades con negocios en crise ou sen remuda xeracional, por parte de persoas traballadoras autónomas ou mediante a transformación de sociedades.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias as cooperativas e sociedades laborais que xurdan dalgún dos procesos regulados no punto 1 do artigo 5 da orde e, ademais, cumpran os requisitos regulados nos puntos 2 e 3 do mesmo artigo.

Volver