Convocante

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para ser  consideradas nova peme.

Volver