Primeiro Obradoiro

A nosa mirada ao Equipo e á rede

 • Premisas previas para a xestión do cambio:
  • Aprender a aprender.
  • O cambio de observador.
 • As competencias conversacionais nos equipos.
  • Propor e indagar.
  • As declaracións (a fala).
  • A escoita.

Segundo Obradoiro

Equipo: identidade e funcionamento

 • O funcionamento dun equipo:
  • Os sistemas.
  • A historia.
  • Cultura e valores.
  • Hábitos e normas.
 • A interacción no equipo:
  • Peticións e ofertas.
  • As promesas: o ciclo de coordinación de acción.
  • A confianza.

Terceiro Obradoiro

Interacción, relación e dinámica de equipo

 • A complementariedade dentro do equipo.
 • Os xuízos e a avaliación como equipo.
 • O modelo ganar- ganar.
 • Os roles.
 • Talentos e debilidades: dous polos.
 • As emoción e as relacións.
 • As relacións entre os equipos.
 • Sinerxías de equipos e redes.
 • Fortalecemento de rede: do eu ao nós.

Cuarto Obradoiro

Visualización da aprendizaxe, compromisos e futuros

 • Sistemas: identificación e recoñecemento dos distintos sistemas de pertenza e relación.
 • Visualización da aprendizaxe e compromisos en cada equipo: análise do proceso e ferramentas adquiridas e compartidas nas sesións presenciais.
 • Visualización da aprendizaxe na rede e compromisos futuros: a importancia do compartir os seguintes pasos, retos e ilusións.