Bloque I. Presentación

 • Enfoque e metodoloxía do programa.
 • Aprender a aprender.
 • Xestión do cambio.
 • Competencias directivas.

Bloque II. Dende onde miramos

 • O observador que somos.
 • O sistema ao que pertencemos.
 • A nosa estrutura e cultura organizativa.

Bloque III. A nosa identidade

 • Conversacións públicas e privadas.
 • A identidade pública.
 • Identidade e conversacións nas nosas organizacións.

Bloque IV. A fala

 • Propor e indagar.
 • As afirmacións e as declaracións.
 • As declaracións que facemos e que non facemos.

Bloque V. A escoita

 • A inquietude detrás de escoita.
 • As craves da escoita.
 • Como se escoita nas nosas organizacións.

Bloque VI. Introdución ás emocións

 • Que son as emocións.
 • A xestión das emocións.
 • Como sinto, como sentimos.

Bloque VII. Os xuízos

 • Esquemas mentais, crenzas e xuízos.
 • Fundamentación dos xuízos.
 • Os xuízos nas nosas organizacións.

Bloque VIII. Os sistemas

 • Perspectiva sistémica.
 • Principios sistémicos.
 • Dinámica grupal: unha mirada sistémica a nosa organización.

Bloque IX. Coordinarnos cos demais

 • A promesa.
 • ciclo de coordinación de accións.
 • A coordinación grupal nas nosas organizacións.

Bloque X. Emocións (Distincións)

 • Aprehender as distincións das emocións.
 • As empatía e a sensibilidade.
 • A transformación emocional das nosas organizacións.

Bloque XI. A toma de decisións e o traballo en equipo

 • A filosofía gañar-gañar.
 • Enfoque centrado na solución.
 • Mapa de poder e círculo de influencia.
 • As decisións no grupo.

Bloque XII. A corporalidade

 • A integración da cognición, a emoción e o corpo.
 • Os 4 elementos: terra, auga, aire e lume.

Bloque XIII. A innovación e a creatividade

 • Actitude e técnicas para a innovación e a creatividade persoal.
 • A innovación e a creatividade grupal.

Bloque XIV. Peche persoal

 • Viaxe persoal.

Bloque XV. Peche grupal

 • Viaxe grupal.
 • Peche da aprendizaxe e avaliación.