Xerando seguridade e confianza. A xestión fiscal e contable da captación de fondos

Neste módulo do curso de captación de fondos para entidades non lucrativas abordaremos a lexislación, que nos afecta para desenvolver unha axeitada xestión de fondos privados. A seguridade e a confianza son claves para os doantes. O coñecemento das leis de transparencia, branqueo de capitais, protección de datos, mecenado, etc así como unha axeitada xestión das mesmas son instrumentos imprescindibles nunha organización que queira presentarse perante a sociedade como receptora de fondos.

 

 

Ficha do curso e inscrición

 • Organiza: Algalia Servizos para o Terceiro Sector
 • Duración: 6 horas
 • Datas: 26 de outubro
 • Prezo: 125€
 • Subvencionado: Si
 • Límite de inscripción: 15/11/2017
 • Destinatarios: Persoas con responsabilidades no departamento de administración, comunicación ou dirección de entidades non lucrativas. Tamén a persoas interesadas en orientar a súa carreira profesional cara á captación de fondos
 • Nivel: Medio
 • Formato: Presencial
 • Localidade: Santiago de Compostela
 • Lugar: Cidade da Cultura de Galicia, Biblioteca e Arquivo de Galicia – Aula II. Monte Gaias, s/n
 • Horario: De 10:00 a 14:00 horas e de 15:30 a 17:30.
 • Reflexionar sobre as condicións necesarias para a captación de fondos e cal é o potencial de cada unha das entidades asistentes para as diferentes técnicas de captación de fondos.
 • Identificar as claves da comunicación nas organizacións para orientala á captación de fondos.
 • Coñecer as claves e técnicas das distintas fontes de financiamento ás que poden acceder as organizacións.
 • Ser capaz de implementar distintas técnicas de captación de fondos en función do obxectivo perseguido e das características do proxecto.
 • Asegurar que se cumpre o marco legal nas accións de captación

As sesións seguirán unha metodoloxía de aprendizaxe activa baseada na análise de exemplos e na posta en acción dos coñecementos compartidos mediante casos prácticos.
Se aposta por un método activo, grupal e experiencial, onde as técnicas e dinámicas grupais e participativas xogan un papel substancial combinándoas cos contidos teóricos claves.

Un dos reforzos do curso é a transmisión a partir da propia experiencia das persoas docentes no desenvolvemento de accións e campañas orientadas á captación de fondos e da achega de materiais que axuden ao alumnado á planificación e o desenvolvemento de accións de captación.

Xerando seguridade e confianza: A organización que define utilizar a captación de fondos como vía de financiamento ha de velar por un cumprimento e unha xestión adecuada para manter a relación de confianza cos seus doantes.

 • Implicacións da lei de transparencia.
 • Lei de protección de datos como garantía para cos doantes.
 • Consecuencias da lei de branqueo de capitais na captación de fondos.
 • Outras obrigacións legais.
 • Exercicio práctico: Diagnóstico de cumprimento legal
 • Posta en común do exercicio práctico.

A xestión fiscal e contable da captación de fondos. A captación de fondos ten un marco fiscal vantaxoso, polo cal se fai necesario para obter os beneficios o cumprimento normativo.

 • Marco fiscal da lei de mecenado
 • Beneficios fiscais das doazóns e impacto no imposto de sociedades e IRPF
 • Tratamento contable das operacións máis habituais

Santiago Míguez: Avogado, exerce desde 1991 con vinculación e desenvolvemento profesional vinculado a entidades do terceiro sector e a aspectos sociais do dereito. Actualmente é o responsable dos servizos xurídicos de Algalia e durante a súa traxectoria foi asesor xurídico de numerosas organizacións tanto sociais como culturais. No exercicio da súa carreira especializouse nos aspectos xurídicos vinculados aos principais procesos das entidades non lucrativas: Financiamento a través de Subvencións e contratos públicos, Comunicación a través da lexislación de propiedade intelectual e protección de datos, así como ao funcionamento interno das formas xurídicas que compoñen a economía social como son as asociacións, fundacións, cooperativas, empresas de inserción, centros especiais de emprego, etc

Jorge Rodríguez Malingre: Socio-Responsable Asesoría de Algalia, Servizos para o terceiro sector e membro da comisión de entidades sen ánimo de lucro da AECA (Asociación Española de Contabilidade e Administración de Empresas). Cursou estudos de Dirección e Administración de Empresas pola Universidade de Vigo, así como un curso de posgrao de Dirección de entidades non lucrativas, pola Universidade Ramón Llull. Ademais numerosos cursos de especialización como o Curso de control de xestión na Escola de Negocios A Fundación. Profesionalmente leva 25 anos de experiencia no asesoramento económico de organizacións lucrativas. Especialmente no ámbito de Asociacións vinculadas á discapacidade e fundacións sociais, culturais, públicas e deportivas. .

Formulario de inscrición

Voltar