Curso captación e xestión de fondos entidades sen fin de lucro

A captación de fondos ten como obxectivo implicar a persoas para que participen nunha causa.

Con este curso abordaremos a captación de fondos vía persoas físicas e desde todas as perspectivas para as entidades sen fins lucrativos, que necesitan sumar doantes que acheguen de forma regular unha doazón, ou para aquelas que necesitan doantes puntuais para un proxecto concreto.

Ficha do curso e inscrición

 • Organiza: Algalia Servizos para o Terceiro Sector
 • Duración: 26 horas
 • Datas: 6 e 7 de xullo, 21 e 22 de septembro e 26 de outubro
 • Prezo: O prezo pola asistencia ao curso completo, ascende a 500,00 €. No caso de asistir a algunha das sesións de forma independente o importe ascenderá a 200,00 € por sesión, exceptuando a terceira sesión, cuxo importe será de 125 € . O importe inclúe o xantar no propio lugar de impartición do curso.
 • Subvencionado: Si
 • Límite de inscripción: 03/07/2017
 • Destinatarios: Persoas con responsabilidades no departamento de administración, comunicación ou dirección de entidades non lucrativas. Tamén a persoas interesadas en orientar a súa carreira profesional cara á captación de fondos
 • Nivel: Medio
 • Formato: Presencial
 • Localidade: Santiago de Compostela
 • Lugar: Cidade da Cultura de Galicia, Biblioteca e Arquivo de Galicia. Monte Gaiás, s/n| 15707 Santiago de Compostela
 • Horario: Xoves de 10:00 a 14:00 horas e de 15:30 a 17:30, e venres de 10:00 a 14:00
 • Reflexionar sobre as condicións necesarias para a captación de fondos e cal é o potencial de cada unha das entidades asistentes para as diferentes técnicas de captación de fondos.
 • Identificar as claves da comunicación nas organizacións para orientala á captación de fondos.
 • Coñecer as claves e técnicas das distintas fontes de financiamento ás que poden acceder as organizacións.
 • Ser capaz de implementar distintas técnicas de captación de fondos en función do obxectivo perseguido e das características do proxecto.
 • Asegurar que se cumpre o marco legal nas accións de captación

As sesións seguirán unha metodoloxía de aprendizaxe activa baseada na análise de exemplos e na posta en acción dos coñecementos compartidos mediante casos prácticos. Se aposta por un método activo, grupal e experiencial, onde as técnicas e dinámicas grupais e participativas xogan un papel substancial combinándoas cos contidos teóricos claves. Un dos reforzos do curso é a transmisión a partir da propia experiencia das persoas docentes no desenvolvemento de accións e campañas orientadas á captación de fondos e da achega de materiais que axuden ao alumnado á planificación e o desenvolvemento de accións de captación.

Primeira sesión 6-7 de xullo de 2017

Comunicar para involucrar. Xerar ingresos pasa por atraer e captar a persoas para que participen na nosa causa, e a comunicación é o primeiro paso.

 • Como se integra a captación de fondos na planificación, a estrutura e a cultura dunha organización.
 • Comunicación, Marketing, relacións públicas e captación de fondos: conceptos, similitudes, diferenzas e organización.
 • O mundo que nos rodea e con quen nos relaciono e querémonos relacionar.
 • Claves na comunicación para implicar na nosa causa e para a captación de fondos.
 • Exercicio práctico: como contar a nosa ONG doutra maneira?

Persoal, simple e retadora. Características básicas dunha campaña de captación de fondos.

 • Ciclo dunha campaña de captación de fondos: atracción, captación, retención e desenvolvemento.
 • Claves e características dunha campaña de captación de fondos atractiva: o triunfo do simple e próximo.
 • Diferentes tipos de campañas para a captación de fondos.
 • Exemplos de campañas que tiveron éxito e que características comparten.
 • Exercicio práctico: desenvolvemos unha campaña
 • Posta en común do exercicio práctico.

Segunda sesión 21-22 Setembro de 2017

Empezando pola base. Os socios son máis que doantes que achegan estabilidade económica, xeran a lexitimidade social para levar adiante os nosos proxectos.

 • O papel dos socios como xeradores de ingresos e de lexitimidade para operar como entidade social.
 • Trazos propios da comunicación para a xeración de fondos vía socios.
 • Dúas claves fundamentais: o recoñecemento e o agradecemento.
 • Exercicio práctico: como xerar base social?
 • Posta en común do exercicio práctico.

Crowdfunding: connectingpeople. O financiamento colectivo é máis que captación de fondos: unha comunidade que apoia e identifícase cunha causa.

 • Características dun proxecto para que resulte máis atractivo na captación de fondos vía crowdfunding.
 • Elección da plataforma de crowdfunding.
 • Fases nunha campaña de crowdfunding.
 • Como comunicar para implicar persoas e obter fondos na nosa campaña de crowdfunding.
 • Exercicio práctico: creamos a nosa campaña de crowdfunding.
 • Posta en común do exercicio práctico.

Terceira sesión 26 de Outubro de 2017

Xerando seguridade e confianza: A organización que define utilizar a captación de fondos como vía de financiamento ha de velar por un cumprimento e unha xestión adecuada para manter a relación de confianza cos seus doantes.

 • Implicacións da lei de transparencia.
 • Lei de protección de datos como garantía para cos doantes.
 • Consecuencias da lei de branqueo de capitais na captación de fondos.
 • Outras obrigacións legais.
 • Exercicio práctico: Diagnóstico de cumprimento legal.
 • Posta en común do exercicio práctico.

A xestión fiscal e contable da captación de fondos. A captación de fondos ten un marco fiscal vantaxoso, polo cal se fai necesario para obter os beneficios o cumprimento normativo.

 • Marco fiscal da lei de mecenado
 • Beneficios fiscais das doazóns e impacto no imposto de sociedades e IRPf.
 • Tratamento contable das operacións máis habituais.

Diego Lejarazu: Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais, Máster en xestión e dirección de entidades non Lucrativas e Programa Superior en RSC.

Arancha Cejudo: Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais  e Máster en Consultoría e Desenvolvemento Organizacional.

Diego Lobo: Advertising & Dixital Marketing. Profesional de Marketing e Comunicación e Emprendedor.

Xosé Ramil: Responsable de comunicación de itdUPM. Consultoría e formación en comunicación dxgital, crowdfunding, crowdsourcing.

Santiago Míguez: Responsable dos servizos xurídicos de Algalia Servizos para o terceiro sector.

Jorge Rodríguez Malingre: Socio-Responsable Asesoría de Algalia Servizos para o terceiro sector.

Formulario de inscrición

Voltar