A quen vai dirixido VIRADA LIDERADO e que pretendemos?

A persoas con responsabilidades, presentes ou futuras, de dirección, xerencia ou coordinación de equipos entidades de economía social, organizacións non lucrativas ou empresas que quieran desarrollar competencias estratégicas, interpersonales que las capaciten para el ejercicio de un liderazgo más efectivo.

Cal é a traxectoria do Programa?

Esta que presentamos é a IV Edición do Programa. Na III Edición, que se desenvolveu no ano 2019, participaron 12 persoas pertencentes a 9 entidades distintas.

VIRADA LIDERADO é herdeiro e continuación en Galicia do Programa BIDERA, Liderado e emprendizaxe social desenvolvido pola Fundación EDE en Euskadi desde o ano 2009, e que no ano 2018 tivo a súa XI edición.

Tanto VIRADA LIDERADO, como BIDERA, forman parte dun itinerario formativo que se desenvolve en coordinación coa Universidade de Mondragón (Mondragón Unibertsitatea) e que culmina cun Master en coaching de persoas e equipos.

  • Programa BIDERA, Liderado e emprendizaxe social. Edición 2018.
  • Programa BIDERA e MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA, Curso de profundización en liderado. Edición 2015.
  • MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA, Master en coaching de persoas e equipos. Edición 2019.

Para máis información sobre como continuar o itinerario de formación, contactar co responsable do Programa VIRADA LIDERADO, David Pereiro (687 879 414 ou david.pereiro@algalia.com)