Aliados

“As mellores parellas están feitas de traballo en equipo, respecto mutuo, admiración e interminables doses de amor e gratitude”.